Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС предприе мерки във връзка с правомощията на ИВСС да извършва проверка на декларациите за имущество и интереси на магистратите и поддържането на електронни публични регистри на декларациите

11 януари 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на главния секретар на ВСС да изпрати на главния инспектор на ИВСС актуален списък на прокурорите и следователите към 01.01.2017 г. във връзка с новите правомощия на Инспектората. С оглед своевременното актуализиране на списъка на всеки три месеца ще бъде предоставяна информация в ИВСС за настъпили промени (назначаване, освобождаване, преместване на прокурори и следователи), вкл. за датата на настъпването на промяната.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд