Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС регистрира като наблюдатели при провеждане на Общото събрание на прокурорите за избор на член на ВСС Българския институт за правни инициативи и Съюза на съдиите в България.

11 януари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 29м, ал. 2 от ЗСВ регистрира Българския институт за правни инициативи и Съюза на съдиите в България, като наблюдатели при провеждане на Общото събрание на прокурорите за избор на член на ВСС насрочено за 14.01.2017 г. и 21.01.2017 г. Двете организации са регистрирани с изрично упълномощени представители като наблюдатели в изборите, които ще бъдат публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

В случай, че до изборния ден  постъпят заявления от други юридически лица, желаещи да се регистрират като наблюдатели, Прокурорската колегия ще реагира своевременно.

Съгласно ЗСВ и Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите на всички етапи от изборния процес могат да присъстват наблюдатели, които са изрично упълномощени представители на юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, и са регистрирани от съответната колегия на Висшия съдебен съвет до първата събота на общото събрание.

Към днешна дата са одобрени всички постъпили заявления от представителите на 21 медии за акредитация при отразяване провеждането на Общото събрание на прокурорите за избор на член на ВСС.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд