Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Правила

Правила за планирането, осигуряването на средства и извършването на текущ ремонт на сградния фонд на съдебната власт

Правила за работа на Комисия "Управление на собственстта", приети с решение по протокол № 2/08.06.2016 г., изменени и допълнени с решение по протокол № 35/24.10.2018 г.

Указания във връзка с упражняване правомощията на административните ръководители на органите на съдебната власт по чл.5, ал.2, т.7 от ЗОП

Решение на Пленума на ВСС по Протокол 1, т. 6 от 18.01.2018 г.

Допълнение към Решение на Пленума на ВСС по Протокол 1, т. 6 от 18.01.2018 г.

Решение на Пленума на ВСС по Протокол 1, т. 7 от 18.01.2018 г.

Решение на Пленума на ВСС по Протокол 12, т. 49 от 26.04.2018 г.

Решение на Пленума на ВСС по Протокол 19, т. 65 от 05.07.2018 г.

Решение на Пленума на ВСС по Протокол 27, т. 68 от 01.11.2018 г.

Решение на Пленума на ВСС по Протокол 2, т. 20 от 24.01.2019 г.

Решение на Пленума на ВСС по Протокол 4, т. 25 от 21.02.2019 г.

Решение на Пленума на ВСС по Протокол 13, т. 22 от 13.06.2019 г.

Решение на Пленума на ВСС по Протокол 17, т. 15 от 18.07.2019 г.

Решение на Пленума на ВСС по Протокол 26, т. 47 от 07.11.2019 г.

Решение на Пленума на ВСС по Протокол 30, т. 23 от 12.12.2019 г.

Решение на Пленума на ВСС по Протокол 5, т. 15 от 27.02.2020 г.

Решение на Пленума на ВСС по Протокол 10, т. 5 от 30.04.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд