Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение Доклад №ДИ 3 ЯМ – 3/27.07.2016 г. и заключение към него от 15.08.2016 г., съставени при извършена финансова инспекция на Окръжен съд – Ямбол от органи на Агенцията за държавна финансова инспекция.

12 януари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение Доклад №ДИ 3 ЯМ – 3/27.07.2016 г. и заключение към него от 15.08.2016 г., съставени при  извършена финансова инспекция на Окръжен съд – Ямбол от органи на Агенцията за държавна финансова инспекция. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд