Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет изиска съгласуване с Комисията по правни и институционални въпроси на процедура за участие на членове на Гражданския съвет към ВСС в заседанията на Пленума и колегиите на ВСС и комисиите към тях

12 януари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изпрати за съгласуване с Комисията по правни и институционални въпроси предложената от Гражданския съвет към ВСС процедура за участие на членовете му в заседанията на Пленума и колегиите на ВСС и комисиите към тях.

Процедурата за участие на членове на Гражданския съвет към ВСС в заседания на Пленума, колегиите на ВСС и комисиите към тях е приета от Гражданския съвет с Акт №67/16.12.2016 г. по протокол №33/16.12.2016 г. Тя регламентира възможността представител на организация, член на Гражданския съвет, да участват в заседания на комисии към Пленума и комисии към колегиите на ВСС по точки от дневния ред, касаещи целите и обхвата на дейност на съответната организация. Представителят на организацията, член на Гражданския съвет, да имат право на изказване и представяне на писмени справки по обсъждания въпрос, като е длъжен да се съобразява с установения ред за водене на заседанието.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение и Акт № 66 от 16.12.2016 г., приет с протокол № 33/16.12.2016 г. на Гражданския съвет към ВСС, с който е изразена подкрепа за изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 и за продължаване на работата по нея.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд