Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС се запозна с проект на препоръки за подобряване на работата на Софийския районен съд

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за запознаване проект на препоръки на Работната група, създадена с решение на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ по протокол №43/19.12.2016 г., т. 1 относно организацията на работата в Софийския районен съд с Автоматизираната система за управление на дела /АСУД/. Окончателният доклад на работната група и препоръките към него ще бъдат разгледани на заседание на Пленума на Съвета след финалната среща на работната група, която се предвижда да се проведе на 17 и 18 януари 2017 г.

Пленумът на ВСС предлага на ръководството на СРС да командирова съответните ръководители на звена в Окръжен съд – Благоевград и в Районен съд – Благоевград за период от 2 дни, с цел планиране на организацията на обучение на служителите на СРС за работа с АСУД.

Пленумът на ВСС предлага на съдилища, които ползват АСУД, да излъчат лектори с цел бъдещо подпомагане на обучението на служителите от Софийския районен съд.

В обсъдената днес информация са представени изводи за това, че „не може да се твърди, че  АСУД няма да се справи с натоварването в СРС като брой дела,брой работни места и т. н.“ Според начина на използване в момента, системата не е натоварена и не могат да се правят изводи за нейната непригодност. Посочено е, че служителите в СРС не са обучени и не знаят как се използва пълноценно системата. В нея са били направени промени и допълнения за разрешаване на „спешни“ задачи, като публикуване на актовете в сайта и в Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове, с което е нарушен начинът на работа. Същевременно статистиката се води в таблици на Excel и на ръка, като се върши двойна работа.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд