Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде мандат на представляващия Съвета да изрази становище за отпадане на мониторинга върху правосъдната система за България

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи представляващият Димитър Узунов за свой представител на срещата със заместник – генералния секретар на Европейската комисия с ресор Механизъм за сътрудничество и оценка г-жа Параскеви Миху. Тя ще се срещне утре – 13 януари, в Националния институт на правосъдието с представител на ВСС, с Лозан Панов - председател на Върховния касационен съд и Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България.

Пленумът на ВСС прие предложението на г-жа Незабравка Стоева – член на Прокурорската колегия на Съвета, и даде мандат на г-н Узунов да изрази позицията на Съвета, че е необходимо да отпадне мониторингът за България в областта на правосъдието. Това становище е застъпено от членовете на ВСС и на последната проведена срещата с експерти на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка на 30.11.2016 г. Подобна позиция е изразявана и от представители на Европейската комисия през 2016 г.

Г-жа Стоева посочи като аргумент, че в рамките на 10-годишния период на приложение на Механизма за сътрудничество и оценка България е изпълнила всички основни препоръки на Европейската комисия. Повече от 25 пъти е променян Законът за съдебната власт в този срок, предимно по препоръка на Европейската комисия. Промените се правят, без да се изчака оценка на действието на предходните такива, обърна внимание членът на ВСС. Г-жа Стоева акцентира на срочността в решаването на дела, която по оценка на Информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2016 г. поставя страната ни на първите места по бързина на решаване на административни, граждански и търговски производства. Пленумът упълномощи представляващият ВСС да направи ретроспективен анализ на работата на съдебната система, на направените законодателните промени и на коренно променената дейност на ВСС в тези години.  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд