Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Първо Общо събрание на прокурорите с пряко участие на всеки магистрат

14 януари 2017 година

          Днес, 14 януари 2017 г., за първи път ще се проведе Общо събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет по предвидения с измененията на Закона за съдебната власт ред.  Той урежда пряко участие на всеки магистрат, вместо чрез провеждане на отделни делегатски събрания на съдиите и прокурорите.

          Право да участват в днешното общо събрание имат 1507 прокурори от цялата страна. Съгласно списъка на действащите прокурори към обявения начален час за провеждане на общото събрание – 10 часа, са регистрирани 625 прокурори. Поради липса на законово предвидения кворум от 755 души и съгласно чл. 29ж, ал. 2 от  ЗСВ, събранието се отложи с 1 час по-късно, ще започне в 11.00 часа и ще се проведе независимо от броя на присъстващите прокурори.

          Сред гостите на форума са членовете на Висшия съдебен съвет г-жа Магдалена Лазарова, г-жа Юлиана Колева, г-н Ясен Тодоров и г-н Румен Боев.

          На общото събрание присъстват към момента трима представители на регистрираните като наблюдатели неправителствени организации  - двама от Съюза на съдиите в България и един от Български институт за правни инициативи.

          За участие в Общото събрание на прокурорите са акредитирани представители на повече от 20 електронни и печатни медии.

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд