Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на прокурорите избра мандатна, избирателна и секционни комисии за избора на член на Висшия съдебен съвет

14 януари 2017 година

 В 11 часа започна Общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет. То бе открито от главния прокурор Сотир Цацаров, който обяви, че към 11 часа регистрираните за участие прокурори са 669.

Общото събрание избра единодушно за председател Виктор Малинов – прокурор от Върховна административна прокуратура. Малинов ще председателства Общото събрание, както днес така и на 21.01.2017 г.

Прокурорите излъчиха мандатна комисия в състав от трима членове, както следва: Николай Божилов – прокурор от Апелативна прокуратура – Пловдив, Йордан Стоев – заместник административен ръководител на Апелативна прокуратура – София и Юлиана Христова – прокурор от Софийска градска прокуратура.

Мандатната комисия отчете и обяви резултата за избор на членовете на избирателната комисия и на двете секционни комисии.

Общото събрание определи от своя състав избирателна комисия от 7 редовни членове и 4-ма резервни, както следва:  Ангел Кънев – Софийска районна прокуратура - председател и членове: Рени Кирова от Окръжна прокуратура – Плевен; Мирослав Ангелов – Окръжна прокуратура - София; Дилян Минчев – Окръжна прокуратура - Пловдив; Анелия Трифонова – Районна прокуратура – Пловдив; Детелин Георгиев – Софийска градска прокуратура – зам.председател; Албена Величкова – Окръжна прокуратура – София; Стоян Пешев – Окръжна прокуратура – Пазарджик; Димитър Стефанов – Апелативна прокуратура – София; Иван Тасков – Софийска градска прокуратура и Александър Михайлов – Районна прокуратура – Пловдив.

Избрани бяха членовете на двете секционни избирателни комисии, първата от които ще отчита гласуването с хартиени бюлетини. Тя е в състав – Сийка Дечева – Софийска районна прокуратура – председател и членове Анна Викова – Окръжна прокуратура – Пловдив; Ралица Данкова – Районна прокуратура – Костинброд. За резервни членове бяха избрани – Даниела Харитонова – Районна прокуратура – Горна Оряховица и Христо Белстойнев – Районна прокуратура – Самоков. Втората избирателна комисия ще обработи получените гласове чрез електронното дистанционно гласуване през интернет, каквото са заявили 1335 прокурори. Секционната избирателна комисия е в състав редовни членове – Светослав Милушев – Софийска районна прокуратура – председател и членове  Елин Алексов – Военно-окръжна прокуратура – София, Калина Кънчева – Районна прокуратура – Тетевен, и резервни членове – Цанка Богомилова – Районна прокуратура – Горна Оряховица и Виолета Желева – Софийска Районна прокуратура.

          Общото събрание продължава с изслушването на единствения кандидат за член на настоящия състав на Висшия съдебен съвет Розалин Петков Трендафилов. Неговата кандидатура бе издигната от прокурорите от съдебно – следствения район на Окръжна прокуратура – Хасково. Към кандидата не са постъпили предварително становища и въпроси от магистрати и от професионални организации.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд