Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Атестирането на магистратите, връзката с тях, внедряването на модерни информационни технологии - част от акцентите в концепцията на Розалин Трендафилов – кандидат за член на ВСС

14 януари 2017 година

Общото събрание на прокурорите изслуша днес концепцията на прокурор Розалин Петков Трендафилов – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Хасково, като кандидат за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите.

Розалин Трендафилов има 39 годишен трудов стаж, изцяло в съдебната система. След едногодишен стаж като „стажант – съдия“ в Окръжен съд – Хасково, на 01.10.1977 г. е назначен като заместник-районен прокурор в Районна прокуратура – Димитровград. В периода месец май 1979 г. – май 2010 г. е административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Димитровград. От 01.06.2010 г. е избран за заместник на административния ръководител – заместник – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Хасково. Носител е на „Личен почетен знак втора степен – сребърен“ на Висшия съдебен съвет.

Г-н Трендафилов изтъкна като личен мотив да заеме този пост наличието на съответния професионален стаж, опит, сили и възможност да участва в дейността на ВСС, както и че това ще бъде достоен завършек на неговата дългогодишна кариера.

          В своята концепция прокурор Трендафилов се фокусира върху 7 основни насоки от работата на Висшия съдебен съвет, съобразени с многогодишния му професионален опит и със срока на мандата на Съвета. Предвид приетите изменения на Закона за съдебната власт за кариерното израстване на магистратите, той смята, че може да работи по новите правила за атестиране на магистратите, които да са обвързани с правилата за измерване на натовареността. По този начин магистратите, разглеждащи дела с висок обществен интерес, да получат адекватна професионална оценка за труда си при атестиране. Адекватната оценка на магистратите, работещи в звена с постоянна висока натовареност и висок коефициент на сложност на делата, според кандидата ще даде максимално реална преценка за труда на всеки магистрат през атестирания период.

          Той посочва, че би могъл да даде принос в работата на Съвета по усъвършенстване на системата за случайно разпределение на преписките и делата, като към програмата се задават предварителни данни за измерим коефициент на сложност, независимо от ранния стадий на възлагане при преписките и ранния стадий на разследване по досъдебните производства.

          Прокурор Трендафилов вижда възможности за вземане на решения за оптимизиране на работата на някои прокуратури, предвид предложението на главния прокурор на Република България за функционалността на прокуратурата.

          Кандидатът посочва като свой приоритет да поддържа в максимална степен връзка с действащите магистрати, което ще му да даде възможност най-точно и компетентно да защитава техните интереси и да отстоява техните права.

          Той се присъединява към усилията на Висшия съдебен съвет за разработване на Системата за електронно правосъдие и услуги, която осигурява прозрачност на правосъдието с цел укрепване на доверието на обществото, както и за осигуряване на бърз и надежден достъп на гражданите до информация, а от друга страна на надеждни инструменти за магистрати и съдебни служители за повишаване на качеството на правосъдните услуги.

          Подобряването на комуникативността на магистратите е друг акцент в концепцията, който ще позволи успешно представяне на постигнатите в съдебната система резултати и формиране на обективна обществена оценка за правосъдието.

          Гласуването за кандидата ще се проведе на 21 януари 2017 г. от 8 до 18 ч.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд