Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия ще внесе в Пленума на ВСС предложение да се изготви проект на вътрешни правила за ефективен контрол върху оправомощените лица с право на достъп до информацията от Регистъра на банковите сметки и сейфове

17 януари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да внесе за разглеждане от Пленума на ВСС предложение да се изготви проект на вътрешни правила за ефективен контрол върху оправомощените лица с право на достъп до информацията от Регистъра на банковите сметки и сейфове, който да бъде предоставен на съдилищата в Република България.

         Необходимостта от подобни правила е свързана с ангажимента на органите и институциите по чл. 56 а, ал. 3 от Закона за кредитните институции (сред които са и съдилищата), в срок до 31.03.2017 г., да приемат и прилагат вътрешни правила за ефективен контрол върху оправомощените лица с право на достъп до информацията в регистъра. Въпросът за изготвянето им е поставен в писмо на Нина Стоянова - подуправител, ръководещ управление „Банково“ на Българската народна банка до председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов.

         Към писмото е приложено Ръководство за потребители от органи и институции на Информационна система „Регистър на банковите сметки и сейфове“.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд