Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира и повиши в по-горен ранг 30 магистрати

18 януари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 234 от ЗСВ повиши на място в по-горен ранг 29 магистрати, от които 28 прокурори и 1 следовател, и проведе периодично атестиране на двама прокурори и един следовател. 

Прокурорската колегия остави без уважение предложенията на административните ръководители на Окръжна прокуратура – Добрич, Районна прокуратура – Свищов и Окръжна прокуратура – Пазарджик за повишаване на място в по-горен ранг на петима магистрати, поради липса предпоставките по чл. 234 от ЗСВ.

С решение на Прокурорската колегия, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ един прокурор от Софийска районна прокуратура придоби статут на несменяемост.

По предложение от административния ръководител на Районна прокуратура – гр. Свищов, Прокурорската колегия, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ,  ще предложи на Пленума на ВСС да съкрати една свободна длъжност прокурор, считано от датата на вземане на решението. Длъжността е освободена след назначаване на прокурор на длъжността „заместник на административния ръководител”. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд