Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Трима членове на ВСС ще участват в междуведомствената работна група към Министерство на правосъдието за анализ на препоръките за работата на Прокуратурата и на други институции и обсъждане на бъдещи действия във връзка с тях

19 януари 2017 година 

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Румен Георгиев, Румен Боев и Михаил Кожарев, членове на Прокурорската колегия на ВСС за свои представители в междуведомствената работна група към Министерство на правосъдието за анализ на препоръките за работата на Прокуратурата и на други институции и обсъждане на бъдещи действия във връзка с тях.

По време на дебата бяха предложени петима членове на ВСС за участие в междуведомствената група, като след гласуване за представители бяха определени получилите най-голяма подкрепа.

Избраните участници в Междуведомствената група бяха предложени от Ясен Тодоров. Предложение за Елка Атанасова направи Юлиана Колева, а за Камен Иванов Юлия Ковачева. 

При проведеното гласуване бяха получени следните резултати:

Румен Георгиев – 12 гласа „за“ и 8 гласа „против“;

Румен Боев – 18 гласа „за“ и 2 гласа „против“;

Михаил Кожарев – 12 гласа „за“ и 8 гласа „против“;

Елка Атанасова – 9 гласа „за“ и 10 гласа „против“;

Камен Иванов - 9 гласа „за“ и 10 гласа „против“.

Междуведомствената работна група се сформира от министъра на правосъдието Екатерина Захариева и в нея ще участват представители на Министерството на вътрешните работи, Инспектората към ВСС, Върховния касационен съд, Прокуратурата на Република България и Научноизследователския институт по криминалистика и криминология. Междуведомствената група се създава в отговор на получения от Европейската комисия независим технически анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата на Република България, който съдържа редица препоръки за работата на прокуратурата и за други институции.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд