Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разкри щатни длъжности за „младши прокурори”, както и за първи път 19 щатни длъжности за „младши следователи”

19 януари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, по предложение на Главния прокурор на Република България, разкри щатни длъжности за „младши прокурори” и „младши следователи”, след съкращаване на свободни длъжности за „прокурор“ и „следовател“, считано от датата на решението. Разкритите длъжности са в съответствие с планираните за календарната 2017 година, като съобразно изменението на ЗСВ /обн. ДВ, бр. 62/2016 г., в сила от 09.08.2016 г./ в разпоредбата на чл. 163 ЗСВ наред с останалите съдийски, прокурорски и следователски длъжности е създадена длъжността „младши следовател”, с цел обезпечаване възможността за приемственост и кадрово развитие на професионално подготвени кадри и в системата на следствените органи.

На основание чл. 30, ал.2, т. 8 Прокурорската колегия на ВСС съкрати свободни длъжности в прокуратурите в страната и разкри нови длъжности „младши прокурор“ и „младши следовател“, както следва:

 • съкращава една свободна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Радомир и разкрива една длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Разград;
 • съкращава една свободна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Разлог и разкрива една длъжност „младши прокурор“ в същата прокуратура;
 • съкращава две свободни длъжности „следовател“ в Окръжна прокуратура – Благоевград, и разкрива две длъжности „младши следовател“ в същата прокуратура;
 • съкращава една свободна длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Монтана, и разкрива една длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Монтана;
 • съкращава една свободна длъжност „следовател“ в Окръжна прокуратура – Видин, и разкрива една длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Перник;
 • съкращава една свободна длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив, и разкрива една длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив;
 • съкращава една свободна длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Кърджали, и разкрива една длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Кърджали;
 • съкращава две свободни длъжности „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Разград, и разкрива една длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Разград;
 • разкрива една длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново;
 • съкращава една свободна длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Плевен, и разкрива една длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново;
 • съкращава една свободна длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе, и разкрива една длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе;
 • съкращава две свободни длъжности „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас, и разкрива две длъжности „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас;
 • съкращава три свободни длъжности „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна;
 • съкращава четири свободни длъжности „следовател“ в Националната следствена служба;
 • разкрива две длъжности „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна;
 • разкрива пет длъжности „младши следовател“ в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура. 
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд