Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди решение на Гражданския съвет, с което „Българска асоциация на съдиите по вписвания“ е приета за нов член

19 януари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди решение на Гражданския съвет към ВСС от заседание по Протокол №34/13.01.2017 г. за приемане на „Българска асоциация на съдиите по вписвания“ за член на Гражданския съвет към ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд