Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
За първи път магистрати избират пряко член на ВСС по нови правила, предвиждащи и електронно дистанционно гласуване чрез интернет

20 януари 2017 година

На 21 януари 2017 г. (събота) в 8.00 ч. ще започне вторият ден от Общото събрание за избор на член на ВСС от квотата на прокурорите. На него ще се гласува за единствения кандидат Розалин Трендафилов – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Хасково. Ако бъде избран той ще заема длъжността до изтичане на настоящия мандат на ВСС.

Дневният ред на Общото събрание предвижда:

1. Провеждане на избор на член на Висшия съдебен съвет от прокурорите в съответствие с процедурата по чл. 32 – 37 от Правилата за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите;

2. Обявяване на решението на избирателната комисия за резултатите от избора.

Вторият ден от Общото събрание на прокурорите в зала „Универсиада“ се излъчва директно онлайн чрез интернет сайта на ВСС.

За първи път от създаването на Висшия съдебен съвет ще се проведе пряк избор за член на ВСС от квотата на прокурорите, като всеки от тях има право на един глас. Досега по този начин - на Общо Събрание, член на ВСС избираха единствено следователите. Съдиите и прокурорите излъчваха делегати, съобразно законово определен ред за представителство на всеки делегат, а делегатските събрания избираха съответно членове на ВСС от квотата на съдиите и прокурорите.

Съгласно промените в Закона за съдебната власт упражняването на вота ще се проведе според желанието на гласоподавателите – чрез хартиени бюлетини или посредством електронно гласуване чрез интернет, което е декларирано в определения за целта срок.

Право на глас имат 1507 души, съгласно Списъка на действащите прокурори по реда на чл. 29 д, ал. 1 от ЗСВ и чл. 5 от Правилата за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите прокурорите и следователите.

Електронно гласуване са заявили 1341 прокурори, останалите 166 ще гласуват в Избирателна секция № 1, която ще бъде разкрита в Зала „Универсиада”. Изборният ден ще продължи от 8.00 ч. до 18.00 ч.

В изборния ден на интернет страницата на ВСС, раздел „Пресцентър“ периодично през интервал от 2 часа ще бъде предоставяна информация за избирателната активност на гласувалите чрез системата за електронно гласуване, както следва: в 10.00 ч.; 12.00 ч.; 14.00 ч.; 16.00 ч. 18.00 ч. Системата не предвижда възможност за предоставяне на информация относно начина на гласуване.

Информационната система за електронно гласуване получи висока атестация при проведеното през м. ноември експериментално гласуване, преминало при изключително висока избирателна активност на магистратите. Процесът бе наблюдаван от експерти от БАН и Техническия университет, които се обединиха около становището, че е налице стабилна, устойчива, трудна за манипулиране и с висока степен на защита система.

Системата за гласуване е ограничена за достъп в интернет от мрежи, извън територията на България. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 - чл. 54 от Правилата. Сред тях са  липса на каквато и да е информация за  самоличността на избирателите, с какъв код и за кои кандидати е гласувано, достъпът до системата автоматично се блокира при пет последователни грешни опита; един избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден.

След влизане в сила на решението, с което избирателната комисия ще се произнесе за резултата от избора, всички данни в информационната система ще се архивират и пазят 5 години от деня на избора.

Информация за процедурата по провеждане на избора за член на ВСС от прокурорската квота

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд