Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Започна изборния ден за избор на член на ВСС от квотата на прокурорите

21 януари 2017 година

Днес, 21 януари 2017 г., точно в 8.00 ч. започна вторият ден от Общото събрание на прокурорите, в рамките на който ще се проведе изборът за член на ВСС от квотата на прокурорите. Кандидат в изборната процедура е Розалин Трендафилов, заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Хасково.

Общото събрание на прокурорите на 14 януари 2017 г. определи две секционни избирателни комисии – първата, в която ще се гласува с хартиени бюлетини, и втората за гласуващите чрез системата за електронно дистанционно гласуване. Изборният ден ще продължи от 8.00 ч. до 18.00 ч.

На интернет страницата на ВСС, в раздел „Пресцентър” периодично през интервал от 2 часа ще бъде предоставяна информация за избирателната активност на гласувалите чрез информационната система за електронно гласуване, както следва: в 10.00 ч.; 12.00 ч.; 14.00 ч.; 16.00 ч. и 18.00 ч. Системата не предвижда възможност за предоставяне на информация относно начина на гласуване.

Вторият ден от Общото събрание на прокурорите се излъчва директно онлайн чрез интернет сайта на ВСС.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд