Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Информация към 10.00 ч. за избирателната активност на прокурорите гласували чрез информационната система за електронно гласуване през интернет

21 януари 2017 година

Към 10.00 ч. чрез информационната система за електронно гласуване през интернет правото си на глас са упражнили 299 прокурори от цялата страна, като избирателната активност е 22%. Избирателната активност в системата за електронно гласуване може да се проследи в реално време тук. С хартиени бюлетини на място в зала „Универсиада“ са упражнили правото си на вот 24 прокурори.

В 10,15 ч. в зала „Универсиада“ гласува кандидатът за член на ВСС Розалин Трендафилов.

На интернет страницата на ВСС, в раздел „Пресцентър” периодично през интервал от 2 часа ще бъде предоставяна информация за избирателната активност на гласувалите чрез информационната система за електронно гласуване, както следва: в 12.00 ч.; 14.00 ч.; 16.00 ч. и 18.00 ч.

Системата не предвижда възможност за генериране на данни относно начина на гласуване и е ограничена за достъп в интернет от мрежи, извън територията на България. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 - чл. 54 от Правилата. Сред тях са  липса на каквато и да е информация за  самоличността на избирателите, с какъв код и за кои кандидати е гласувано, достъпът до системата автоматично се блокира при пет последователни грешни опита; един избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден.

Вторият ден от Общото събрание на прокурорите в зала „Универсиада“ се излъчва директно онлайн чрез интернет сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд