Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Повече от 50% от прокурорите заявили желание да гласуват чрез системата за електронно гласуване през интернет са упражнили правото си на глас

21 януари 2017 година

Към 12.00 ч. чрез системата за електронно гласуване през интернет правото си на глас са упражнили 695 прокурори от цялата страна, като избирателната активност е 51.83%. С хартиени бюлетини на място в зала „Универсиада“ са упражнили правото си на вот 39 прокурори. Общата избирателна активност е 49%.

В залата присъстват регистрираните от Прокурорската колегия на ВСС наблюдатели от Българска съдийска асоциация и Съюза на съдиите в България.

На интернет страницата на ВСС, в раздел „Пресцентър” периодично през интервал от 2 часа ще бъде предоставяна информация за избирателната активност на гласувалите чрез системата за електронно гласуване, както следва: в 14.00 ч.; 16.00 ч. и 18.00 ч.

Системата не предвижда възможност за генериране на данни относно начина на гласуване и е ограничена за достъп в интернет от мрежи, извън територията на България. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 - чл. 54 от Правилата. Сред тях са  липса на каквато и да е информация за  самоличността на избирателите, с какъв код и за кои кандидати е гласувано, достъпът до системата автоматично се блокира при пет последователни грешни опита; един избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден.

Вторият ден от Общото събрание на прокурорите в зала „Универсиада“ се излъчва директно онлайн чрез интернет сайта на ВСС.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд