Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общата избирателна активност на прокурорите към 16.00 ч. е 68.02%

21 януари 2017 година

Към 16.00 ч. чрез системата за електронно гласуване през интернет своя глас са дали 973 прокурори от 1341 заявили желание за дистанционно гласуване. Регистрираната от тях избирателна активност е 72.56%.

С хартиени бюлетини на място в зала „Универсиада“ са гласували  52-ма прокурори. Общата избирателна активност на всички гласували е 68.02%.

След приключване на изборния ден в 18.00 ч., ще бъде подадена окончателна информация за избирателната активност.

Системата за електронно гласуване не предвижда възможност за генериране на данни относно начина на гласуване и е ограничена за достъп в интернет от мрежи, извън територията на България. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 - чл. 54 от Правилата. Сред тях са  липса на каквато и да е информация за  самоличността на избирателите, с какъв код и за кои кандидати е гласувано, достъпът до системата автоматично се блокира при пет последователни грешни опита; един избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден.

Вторият ден от Общото събрание на прокурорите в зала „Универсиада“ се излъчва директно онлайн чрез интернет сайта на ВСС.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд