Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Започна преброяването на гласовете за избор на нов член на ВСС от квотата на прокурорите

21 януари 2017 година

Точно в 18.00 часа Ангел Кънев – председател на Изборната комисия за избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите, обяви края на изборния ден. Той съобщи, че в този час няма чакащи прокурори, желаещи да упражнят правото си на глас с хартиени бюлетини. Председателят на Изборната комисия посочи, че в изборния ден не са получени сигнали за нарушения.

Секционната избирателна комисия № 1 отвори избирателната урна и започна преброяването на хартиените бюлетини. Преброяването на гласовете ще бъде наблюдавано, съгласно Правилата от регистрираните от Прокурорската колегия наблюдатели. Изборният ден приключи с регистрирана обща избирателна активност 72.73% от имащите право на глас 1507 прокурори.

Изключително висока е избирателната активност на гласувалите чрез интернет – 77.70 %.  От 1341 прокурори заявили електронно гласуване, реално гласувалите са 1042 прокурори. Упражнилите вот с хартиени бюлетини са 54. След преброяване на хартиените бюлетини, секционната избирателна комисия състави и подписа протокол с резултатите от гласуването. Окончателният резултат от избора ще бъде отчетен, след като председателят на избирателната комисия въведе в информационната система за електронен избор резултатите от гласуването с хартиени бюлетини, в съответствие с данните от протокола от СИК 1 за гласуване с хартиени бюлетини. Чрез информационната система председателят на избирателната комисия ще сумира общия резултат от гласовете, подадени електронно дистанционно през интернет и чрез хартиени бюлетини. Отново чрез Системата за електронен избор, председателят на избирателната комисия ще генерира резултатите от избора, които включват имената на избрания член на Прокурорската колегия и броя на гласовете, с които е избран.

Според правилата кандидатът е избран, ако получи повече от половината от действителните гласове. Въз основа на генерирания резултат избирателната комисия ще се произнесе с решение за резултатите от избора. Решението ще се подпише от председателя и от членовете на избирателната комисия. Неразделна част от решението на избирателната комисия са протоколите на избирателните секции. Решението и протоколите се обявяват незабавно на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд