Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия връчи отличия на поощрени съдии

24 януари 2017 година

На заседание днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет връчи отличията на магистрати, поощрени съгласно чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от Закона за съдебната власт. Висшият съдебен съвет изрази уважение към дългогодишния труд на 12 съдии. Единадесет от тях са с два мандата председатели на административни съдилища и са отличени с „личен почетен знак – втора степен – сребърен“ за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове. Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев се обърна към тях с благодарност за направеното за създаването на административните съдилища преди 10 години и за утвърждаване на административното правосъдие. Той посочи, че малко хора могат да направят постигнатото от тях както за административното правосъдие, така и за екипа, с който са работят. Специална благодарност Георги Колев изрази за 6-те години, в  които като председател на ВАС работи с тях,  и заедно са извели административното правосъдие на първо място по резултати в страната. Той връчи отличията  на Виктор Динев Атанасов – председател на Административен съд – Кърджали, Владимир Иванов Първанов – председател на Административен съд – Сливен, Георги Господинов Петров – председател на Административен съд – Пловдив, Галина Атанасова Стойчева – председател на Административен съд – Кюстендил, Елга Венелинова Цонева – председател на Административен съд – Русе, Ива Станчева Ковалакова – Стоева – председател на Административен съд – Разград, Кремена Григорова Борисова – председател на Административен съд – Шумен, Красимира Тодорова Цветкова – председател на Административен съд – Търговище, Нели Стефанова Дончева – председател на Административен съд – Видин, Силвия Петрова Димитрова – председател на Административен съд – Враца, и Светлозар Георгиев Рачев – председател на Административен съд – Габрово. 

Председателят на Административен съд – Русе Елга Цонева изрази своята и на колегите си благодарност към председателя на ВАС и към членовете на Съдийската колегия на ВСС за полученото в края на втория им мандат на административни ръководители признание. Тя заяви, че преди 10 години са получили задачата да създадат нови съдебни органи за по-качествено, ефективно и прозрачно административно правосъдие. Изградената от тях структура е добре работеща и предвидима, на водещо място е по трите основни показатели, отчитани от Информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието.

С „личен почетен знак – втора степен – сребърен“ е наградена Росица Димитрова Георгиева – съдия в Софийския градски съд, напуснала системата поради пенсиониране. Тя също е отличена за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд