Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители на 5 съдилища

24 януари 2017 година

         Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

  1. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Хасково, изтичащ мандат на 01.03.2017 г.;

  2. Административен ръководител – председател на Административен съд – Разград, изтичащ мандат на 16.03.2017 г.;

  3. Административен ръководител – председател на Административен съд – Ямбол, изтичащ мандат на 16.03.2017 г.;

  4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Берковица, изтичащ мандат на 22.03.2017 г.;

  5. Административен ръководител – председател на Районен съд – Чирпан, изтичащ мандат на 26.03.2017 г.

    В 30-дневен срок от датата на обнародване на свободните длъжности

    в „Държавен вестник“ могат да се подават предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт.  Съдийската колегия на ВСС прие решението да бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Съвета.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд