Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Асен Радев – съдия в Районен съд - Бургас за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Средец

24 януари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изр.  2 от Закона за съдебната власт определи Асен Радев – съдия в Районен съд – Бургас за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Средец, считано от датата на вземане на решението до завръщане на титуляра.

Предложение за това е направено от Боряна Димитрова – председател на Окръжен съд – Бургас, предвид необходимостта от организиране на финансовата и административната дейност на Районен съд – Средец до завръщане на избрания административен ръководител, която ползва отпуск за отглеждане на дете.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд