Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС освободи Катя Евтимова от длъжността „прокурор” и изпълняващ функциите административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Царево

25 януари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ („подаване на оставка”) Катя Иванова Евтимова от заеманата длъжност „прокурор” и изпълняващ функциите административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Царево, считано от 01.02.2017 г. Оставката е по лични причини.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд