Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи Мария Михайлова за „заместник на административния ръководител – заместник- районен прокурор” на Районна прокуратура Казанлък

25 януари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС, по предложение на административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Казанлък и на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, освободи Кръстин Димов Кацаров, като „заместник на административния ръководител – заместник- районен прокурор”. На негово място за заместник-районен прокурор Прокурорската колегия назначи Мария Йорданова Михайлова, прокурор в Районна прокуратура – Казанлък.

Кацаров е временно отстранен от длъжност от ВСС до приключване на воденото срещу него наказателно производство по ДП №204/2015 г., по описа на СГП – СЗА. Решението е в сила и към настоящия момент.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд