Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС повиши двама прокурори в длъжност „прокурор” в Апелативна прокуратура – София

25 януари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС повиши на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ Ваня Илиева Илиева и Ана Христоскова Малиганова-Русева, прокурори в СГП в длъжност „прокурор” в Апелативна прокуратура – София, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурорите са участвали в обявения от ВСС конкурс през 2015 г. и се явяват следващи по реда на класирането за наличните длъжности в Апелативна прокуратура София,  след обявяването на конкурса.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд