Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи Нели Вълчева – Мутафчиева за заместник-административен ръководител – заместник районен прокурор на Районна прокуратура – Гоце Делчев

25 януари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС, по предложение на административния ръководител на Районна прокуратура – Гоце Делчев трансформира една свободна щатна длъжност „прокурор” в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор“ и назначи  на нея Нели Томова Вълчева – Мутафчиева.

Госпожа Нели Вълчева – Мутафчиева има над 29 години стаж като прокурор. Била е ръководител на Районна прокуратура – Гоце Делчев 18 години.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд