Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС повиши в по-горен ранг 51 магистрати оптимизира съдебната администрация в две окръжни прокуратури

25 януари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 234 от ЗСВ повиши на място в по-горен ранг 51 магистрати, от които един следовател.  Прокурорската колегия остави без уважение предложенията на административните ръководители на Окръжна прокуратура – Пазарджик и Районна прокуратура – Свищов за повишаване на място в по-горен ранг на двама магистрати, поради липса предпоставките по чл. 234 от ЗСВ.

Прокурорската колегия отложи вземането на решение за повишаване в по-горен ранг на двама прокурори от Специализираната прокуратура до приключване на дисциплинарните производства срещу тях с влезли в сила решения.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд