Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС да съгласува Правилата за устройството и дейността на Бюрото по защита на основание чл. 14в от Закона за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателно производство

25 януари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС ще предложи на Пленума да съгласува  Правилата за устройството и дейността на Бюрото по защита на основание чл. 14в от Закона за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателно производство.

Проектът има за цел да:

  • структурира Правилата по начин, показващ връзките между функциите, структурата и дейността на Бюрото по защита;
  • да определи функциите на Бюрото по защита като, който осъществява Програмата за защита на застрашени лица;
  • посочи основните направления, в които са организирани дейностите по изпълнение на функциите на Бюрото по защита;
  • регламентира категориите служители работещи в Бюрото по защита.

Предвижда се дейностите в направленията финансово-счетоводна, правно-нормативна и човешки ресурси да се осъществяват в два отдела от държавни служители със статут по ЗДС, а тези в направления сигурност на информацията – от държавни служители със статут по ЗДС, пряко подчинени на директора на Бюрото по защита.

На основание ЗИД на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство Бюрото по защита стана самостоятелна организационна структура при главния прокурор, който урежда устройството и правилата за дейността му съгласувано с Висшия съдебен съвет (Решение на ВСС по протокол № 36/30.07.2014 г.).

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд