Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС одобри кандидатурата на следовател в НСлС за командирован експерт в областта на борбата с организираната престъпност в Генералния секретариат на Съвета на ЕС

25 януари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС одобри кандидатурата на Албена Гонкова – Стефанова, следовател в Националната следствена служба за командирован експерт в областта на борбата с организираната престъпност в Генералния секретариат на Съвета на ЕС.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд