Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет и Върховният съвет на магистратурата на Италия ще подпишат споразумение за сътрудничество по време на XII-та Международна конференция на Балканската и Евро-средиземноморската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в България

26 януари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри текста на български език на споразумението за сътрудничество с Върховния съвет на магистратурата на Италия и упълномощи представляващия ВСС Димитър Узунов да го подпише, по време на XII-та Международна конференция на Балканската и Евро-средиземноморската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в България.

Инициативата за подписване на двустранно споразумение за сътрудничество датира от м. май 2013 г., когато от страна на ВСС e изготвен и изпратен проект на документа. През декември 2016 г. във ВСС е получено писмо, с което Върховният съвет на магистратурата на Италия информира, че одобрява проекта на споразумение на английски език.

Висшият съдебен съвет на Република България и Върховния съвет на магистратурата на Италия са членове на Балканската и Евро-Средиземноморската мрежа на съдебните съвети. С решение по протокол №32/15.09.2016 г., т. 4.2, Пленумът на ВСС одобри домакинството на ВСС за провеждане на XII-та Международна конференция на Балканската и Евро-Средиземноморската мрежа на съдебните съвети.

Споразумението има за цел сътрудничество и укрепване обмяната на опит в областта на правото и информацията, отнасяща се до организацията, както и във връзка с правомощията и дейностите на двете страните чрез организиране на обучителни посещения и разменни гостувания на членове на двата Съвета и представители на административните им органи.

Споразумението предвижда обмяна на материали и документи, изработени от двата Съвета, свързани с дейността и функционирането на правораздаването, признаване на технически експертизи  в области от взаимен интерес, сътрудничество и обмяна на опит между италиански и български магистрати и други. Предвижда се разработването на актуални годишни програми за сътрудничество, възможност за създаване на експертни и работни групи за изготвяне и прилагане на програмите за взаимодействие; организирането на семинари и научни конференции, на теми от общ интерес.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд