Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува проект на нова учебна програма на Националния институт на правосъдието

26 януари 2017 година 

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува по реда на чл. 257, ал. 1 от Закона за съдебната власт проект на нова учебна програма на Националния институт на правосъдието, разработена в рамките на проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма „добро управление.

Предвид препоръките на работна група към Комисията по правни и институционални въпроси на ВСС и резултатите от проведени проучвания за определяне на обучителните нужди, Националният институт на правосъдието е разработил проект за учебна програма по Комуникационната стратегия на съдебната власт, насочен към съдиите, определени за контакти с медиите, говорителите на органите на Прокуратурата, служителите на длъжност „Връзки с обществеността“ и съдебните служители на друга длъжност, обезпечаващи дейностите за контакти с медиите. Учебната програма е изготвена от екип от експерти, участвали в разработването на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд