Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съкрати една свободна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Свищов

26 януари 2017 година

Пленумът на ВСС на основание чл. 30, ал. 2 т. 8 от Закона за съдебната власт съкрати една свободна длъжност „прокурор“ от щатната численост на Районна прокуратура – Свищов, смитано от датата на вземане на решението. Предложение за това е направено от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Свищов. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд