Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Извънредно заседание проведе Прокурорската колегия на ВСС

26 януари 2017 година

Днес, 26 януари 2017 г. Прокурорската колегия на ВСС проведе извънредно заседание, на което бяха разгледани депозираните молби от следовател Мария Павлова и прокурор Красимира Филипова във връзка с несъвместимост с длъжности и дейности по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ.

Прокурорската колегия, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7 във вр. чл. 195, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, освободи Мария Енчева Павлова от заеманата длъжност „следовател” в Национална следствена служба, считано от датата на встъпване в длъжност „служебен министър на правосъдието”.

Прокурорската колегия възстанови, на основание чл. 195, ал. 3 от ЗСВ, Красимира Алексиева Филипова на длъжност „прокурор” в Апелативна прокуратура гр. София „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор” на Апелативна прокуратура гр. София, считано от датата на освобождаването и от длъжност „заместник-министър на правосъдието”.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд