Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На ръководителя на Следствения отдел при ОП Хасково – Кръстьо Кръстев бе връчен личен почетен знак първа степен – златен

След 37 години работа в съдебната система, ръководителят на Следствения отдел в Окръжната прокуратура - Хасково  Кръстьо Кръстев получи най-високото отличие – личен почетен знак първа степен – златен. 

През декември 2016 година, когато беше приета и неговата оставка като следовател, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет го отличи с най-високата награда - за  проявения през годините висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. На събранието в Окръжна прокуратура - Хасково бяха членовете на ПК на ВСС Румен Боев и Румен Георгиев.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд