Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС ще изслуша днес в 11.15 ч. тримата кандидати, предложени за определяне за и. ф. на административен ръководител на СРС

31 януари 2017 година

Съдийската колегия на ВСС реши да изслуша тримата магистрати, предложени за и. ф. административен ръководител – председател на Софийския районен съд. Албена Марчева Ботева и Борис Константинов Динев са съдии в СРС, а съдия Стефан Емилов Милев е председател на 34 състав в Наказателното отделение на СГС.

Предложенията за съдия Ботева и съдия Динев са направени от председателя на СГС чрез Комисията по атестирането и конкурсите към Колегията, а предложението за съдия Милев – от осем членове на ВСС – Димитър Узунов, Светла Петкова, Даниела Костова, Мария Кузманова, Галя Георгиева, Георги Колев, Каролина Неделчева и Милка Итова.

В писмо до Съдийската колегия председателят на Софийския градски съд Калоян Топалов информира, че във връзка с проведено на 26.01.2017 г. Общо събрание на съдиите в СРС и направените на него гласувания са предложени двама кандидати, поради факта, че за съдия Ботева са гласували 69 магистрати с право на глас, 31 въздържали се и 10 против, а за съдия Динев – 59 съдии, 43 въздържали се и 38 – против от присъстващите 115 съдии.

В писмото е посочено, че предвид броя на присъствалите на Общото събрание съдии с право на глас и резултатите от гласуването за двамата предложени, не може да бъде установено кой реално от тях е получил повече положителни гласове. Председателят на СГС предлага на Съдийската колегия да гласува двамата, излъчени от Общото събрание кандидати, съобразно поредността на резултатите от проведеното Общо събрание.

В предложението на членовете на ВСС се посочва емблематичен случай, в който по предложение на председателя на ВКС с решение по Протокол № 9/26.02.2015 г. за и. ф. функциите председател на СГС в подобна кризисна ситуация е определен съдия от по-горен съд, а именно съдия Владимир Йорданов от ВКС. Посочено е, че същият като магистрат от по-горна инстанция  и с безспорния си опит като съдия, наложил се с авторитет, е успял в рамките на времето до избора на административен ръководител на СГС да овладее ситуацията с помощта на съдии от този орган на съдебната власт и при приключване на изпълнението на задачата му е награден от ВСС с почетна грамота за работата.

Членовете на ВСС се позовават на идентичността на посочената ситуация, предлагат прилагане на установената положителна практика и предлагат кандидат от по-висшестоящ съд, с авторитет и опит като магистрат, обучител в НИП и занимаващ се с научна дейност.

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд