Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Становище на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС във връзка с Правилата за оценка на натовареността на съдиите

1 февруари 2017 година

Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС, в заседанието си на 30.01.2017 г., прие становище във връзка с Правилата за оценка на натовареността на съдиите приети от ВСС на 16.12.2015 г., изменени и допълнени на 24.03.2016 г., 08.11.2016 г. и на 20.12.2016 г. и влезли в сила на 01.04.2016 г. Правилата имат за цел осигуряване на обективна основа за оценка на натовареността на съдиите, като се отчита и сложността на делата, а не само техният брой.

Становището на Комисията е изпратено до председателите на апелативните, окръжните, районните, военните, административните и специализирани съдилища.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд