Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение заповеди на председателя на ВКС, с които е обърнато внимание на съдии от ВКС

1 февруари  2017 година

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение две заповеди на  председателя на ВКС, с които на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание, както следва:

- със Заповед № 44/11.01.2017 г.  на съдия Татяна Николова Кънчева – председател на Второ наказателно отделение на ВКС, за допуснато нарушение във връзка с движение на НОХД № 648/2016 г. по описа на ВКС;

- със Заповед № 55/12.01.2016 г. на съдия Светла Веселинова Чорбаджиева – съдия във ВКС, за допуснати нарушения, изразяващи се в забава на изготвянето на съдебните актове по 16 броя търговски дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд