Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви конкурс за заемане на длъжността „младши съдия” в окръжните съдилища

1 февруари 2017 година

Днес, на извънредно заседание, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение за обявяването на конкурс за заемане на длъжността „младши съдия” в окръжните съдилища по предложение на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия.

Колегията утвърди образец на заявление за участие в конкурсната процедура, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно”/„Конкурсни процедури”/”Правила и образци на заявления”.

След извършеното планиране на свободните 33 длъжности, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение за обявяване на конкурс на 29 длъжности, както следва:

1. Окръжен съд гр. Благоевград – 1 /една/ свободна длъжност;

2. Окръжен съд гр. Бургас – 2 /две/ свободни длъжности;

3. Окръжен съд гр. Варна – 2 /две/ свободни длъжности;

4. Окръжен съд гр. Велико Търново – 1 /една/ свободна длъжност;

5. Окръжен съд гр. Враца – 1 /една/ свободна длъжност;

6. Окръжен съд гр. Габрово – 1 /една/ свободна длъжност;

7. Окръжен съд гр. Кюстендил – 1 /една/ свободна длъжност;

8. Окръжен съд гр. Ловеч – 1 /една/ свободна длъжност;

9. Окръжен съд гр. Перник – 2 /две/ свободни длъжности;

10. Окръжен съд гр. Плевен – 1 /една/ свободна длъжност;

11. Окръжен съд гр. Пловдив – 1 /една/ свободна длъжност;

12. Окръжен съд гр. Разград – 1 /една/ свободна длъжност;

13. Окръжен съд гр. Русе – 1 /една/ свободна длъжност;

14. Окръжен съд гр. Сливен – 1 /една/ свободна длъжност;

15. Окръжен съд гр. Смолян – 1 /една/ свободна длъжност;

16. Окръжен съд гр. София – 1 /една/ свободна длъжност;

17. Окръжен съд гр. Шумен – 1 /една/ свободна длъжност;

18. Окръжен съд гр. Ямбол – 1 /една/ свободна длъжност;

19. Софийски градски съд  - 8 /осем/ свободни длъжности.

Приемът на документи ще започне след обнародването на решението в Държавен вестник. Информацията относно етапите на конкурса ще бъде налична на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд