Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прекрати процедурата за назначаване на съдия Весела Живкова – Офицерска на длъжност „заместник – председател“ на СРС

1 февруари  2017 година

Съдийската колегия на ВСС прекрати процедурата за назначаване на основание чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт на Весела Трайкова Живкова – Офицерска – съдия в Софийския районен съд, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник – председател” на Софийския районен съд.

Решението на Съдийската колегия е във връзка със заявление за оттегляне на съгласие за назначаване на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – председател“ на СРС, подадено от съдия Весела Живкова – Офицерска на 23.01.2016 г.

Предложението на Методи Лалов като председател на СРС за назначаването на съдия Весела Живкова – Офицерска е от 23.11.2016 г. Към него е приложен и протокол от Общото събрание на съдиите при СРС, проведено на 01.11.2016 г., в който е изразено положително становище за назначаване на съдия Весела Живкова – Офицерска за заместник – председател на СРС.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд