Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи досегашните председатели на 16 административни съдилища за и. ф. административни ръководители до провеждане на конкурс

1 февруари  2017 година

Съдийската колегия на ВСС по предложение от председателя на Върховния административен съд определи 16 председатели на административни съдилища с изтичащ мандат за и. ф. административни ръководители до избор на нови титуляри. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ Колегията определи като изпълняващи функциите  „административен ръководител” председателите на административните съдилища в градовете София, Бургас, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кюстендил, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, Търговище, Кърджали, Ловеч, Монтана и Шумен.

Мандатите на 12 от посочените председатели на административните съдилища изтичат на 31.01.2017 г., с изключение на мандатите на председателите на административните съдилища в Кърджали, Ловеч, Монтана и Шумен, които приключват на 16.02.2017 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд