Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие проект на Въпросник за притежаваните нравствени качества от кандидатите, участващи в конкурсите за младши съдии и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт

1 февруари 2017 година 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие на основание чл. 181, ал. 4, т. 8 от Закона за съдебната власт предложения от Комисията по професионална етика „Въпросник за притежаваните нравствени качества от кандидатите, участващи в конкурсите за младши съдии и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт“. По решение на Колегията Въпросникът се публикува на интернет страницата на ВСС.

С Въпросника се събира информация относно разбирането на кандидата да се ръководи от вътрешното си убеждение и закона при постановяване на съдебни актове, неговата устойчивост на натиск, заплахи, стимули, преки и косвени влияния от представители на която и да е власт; дали би допуснал поведение, което може да се възприеме като привилегироване, предубеденост или предразсъдък спрямо някоя от страните; дали би приел материални или нематериални облаги и други.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд