Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС измени бланката - образец на Приложение № 3 от обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата

1 февруари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие предложения от Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ проект за изменение на бланката – образец на Приложение № 3 от обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата. Към нея се добавя колона с данни за натовареност за брой постъпили дела за отчетния период. Допълнението се прави по изричното искане на административните ръководители на 12 съдилища в страната. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд