Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС сформира работна група за изготвяне на проект на Вътрешни правила за ефективен контрол върху оправомощени лица с право на достъп до информацията от „Регистъра на банковите сметки и сейфове“

1 февруари 2017 година 

Съдийската колегия на ВСС сформира работна група за изготвяне на проект на Вътрешни правила за ефективен контрол върху оправомощени лица с право на достъп до информацията от „Регистъра на банковите сметки и сейфове“. В нея ще участват членовете на ВСС Соня Найденова, Даниела Костова и Камен Иванов, както и съдебен служител, определен от Главния секретар на ВСС.

Съдийската колегия реши в срок до 31.03.2017 г. да се изготви проект на Вътрешните правила, а административните ръководители на съдилища да бъдат уведомени в двуседмичен срок да представят предложения и становища във връзка с изготвянето на правилата.

Необходимостта от подобни правила е свързана с ангажимента на органите и институциите по чл. 56 а, ал. 3 от Закона за кредитните институции (сред които са и съдилищата), в срок до 31.03.2017 г., да приемат и прилагат вътрешни правила за ефективен контрол върху оправомощените лица с право на достъп до информацията в регистъра.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд