Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС освободи Розалин Петков Трендафилов от заеманата длъжност заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Хасково, както и от длъжността „прокурор“ поради избора му за „член на ВСС“

1 февруари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 18, ал. 1 и при условията на чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Розалин Петков Трендафилов от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура гр. Хасково, както и от длъжността „прокурор“ в Окръжна прокуратура Хасково, считано от датата на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен съвет“.

Розалин Трендафилов е първият член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избран на принципа „един прокурор-един глас“, съгласно промените в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд