Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС възстанови Кръстин Димов Кацарски на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура гр. Казанлък

1 февруари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС възстанови Кръстин Димов Кацарски на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура гр. Казанлък, поради изтичане законоустановения срок за временното му отстраняване. Решението е в изпълнение на изменението на разпоредбата на чл. 230, ал. 1 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд