Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед №РД-04-18/26.01.2017 г. на главния прокурор на Република България, с която се свиква Общо събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС.

1 февруари 2017 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед №РД-04-18/26.01.2017 г. на главния прокурор на Република България, с която се свиква Общо събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС на 27 май 2017 г. и 3 юни 2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд