Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обяви конкурси за заемане на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури и „младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури

1 февруари 2017 година

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение за обявяването на конкурси за заемане на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури и „младши следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури по предложение на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия.

Колегията утвърди образец на заявление за участие в конкурсната процедура, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно”/„Конкурсни процедури”/”Правила и образци на заявления”.

След извършеното планиране на свободните длъжности, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение за обявяване на конкурс на 31 длъжности за „младши прокурор”, както следва:

 

1. Районна прокуратура гр. Благоевград - 1 (една) свободна длъжност;

2. Районна прокуратура гр. Видин - 1 (една) свободна длъжност;

3. Районна прокуратура гр.  Враца - 1 (една) свободна длъжност;

4. Районна прокуратура гр. Монтана - 1 (една) свободна длъжност;

5. Районна прокуратура гр. Перник - 1 (една) свободна длъжност;

6. Районна прокуратура гр. Сливница - 1 (една) свободна длъжност;

7. Софийска районна прокуратура - 8 (осем) свободни длъжности;

8. Районна прокуратура гр. Пазарджик - 1 (една) свободна длъжност;

9. Районна прокуратура гр. Стара Загора  - 1 (една) свободна длъжност;

10. Районна прокуратура гр. Хасково -1 (една) свободна длъжност;

11. Районна прокуратура гр. Кърджали - 1 (една) свободна длъжност;

12. Районна прокуратура гр. Велико Търново - 1 (една) свободна длъжност;

13. Районна прокуратура гр. Плевен - 1 (една) свободна длъжност;

14. Районна прокуратура гр. Русе   - 1 (една) свободна длъжност;

15. Районна прокуратура гр. Варна - 1 (една) свободна длъжност;

16. Районна прокуратура гр. Добрич - 1 (една) свободна длъжност;

17. Районна прокуратура гр. Шумен - 1 (една) свободна длъжност;

18. Районна прокуратура гр. Разград - 1 (една) свободна длъжност;

19. Районна прокуратура гр. Търговище - 1 (една) свободна длъжност;

20. Районна прокуратура гр. Силистра - 1 (една) свободна длъжност;

21. Районна прокуратура гр. Бургас - 1 (една) свободна длъжност;

22. Районна прокуратура гр. Сливен - 1 (една) свободна длъжност;

23. Районна прокуратура гр. Ямбол - 1 (една) свободна длъжност;

24. Районна прокуратура гр. Разлог - 1 (една) свободна длъжност

 

и конкурс за 19 длъжности за „младши следовател”, както следва:

1. Окръжна прокуратура гр. Благоевград  - 2 (две) свободни длъжности;

2. Окръжна прокуратура гр. Монтана - 1 (една) свободна длъжност;

3. Окръжна прокуратура гр. Перник - 1 (една) свободна длъжност;

4. Софийска градска прокуратура - 5 (пет) свободни длъжности;

5. Окръжна прокуратура гр. Пловдив - 1 (една) свободна длъжност;

6. Окръжна прокуратура гр. Кърджали - 1 (една) свободна длъжност;

7. Окръжна прокуратура гр. Велико Търново - 2 (две) свободни длъжности;

8. Окръжна прокуратура гр. Русе - 1 (една) свободна длъжност;

9. Окръжна прокуратура гр. Варна - 2 (две) свободни длъжности;

10. Окръжна прокуратура гр. Разград - 1 (една) свободна длъжност;

11. Окръжна прокуратура гр. Бургас - 2 (две) свободни длъжности.

Приемът на документи ще започне след обнародването на решението в Държавен вестник. Информацията относно етапите на конкурса ще бъде налична на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд