Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС възстанови Вергиния Христова – Мирчева на длъжност „съдия” в Софийския градски съд

1 февруари 2017 година

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 195, ал. 3 от ЗСВ, възстанови Вергиния Христова – Мирчева на длъжност „съдия” в Софийския градски съд.

Вергиния Мирчева беше заместник-министър на правосъдието в периода януари 2016 г. – януари 2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд